Vanaf deze bladzijde kun je met de rechtermuisknop (opslaan als) neerladen:
 1. nokiabahn-train-515.zip
 2. nokiabahn-train-628.zip
 3. nokiabahn-train-lint41.zip
 4. nokiabahn-railway.zip
Dit zijn versies van 15 maart 2013. De originelen dateren uit 2004. Ze zijn nu aangepast voor openbve. De aanpassingen betreffen:
 1. Transparantieproblemen met de decorstukken van de route opgelost.
 2. Een gat in het nevenspoor gedicht bij 8125 meter in RB22663.
 3. Plaatjes voor de openingspagina toegevoegd.
 4. Dodemansknop van alle treinen uitgeschakeld: in train.dat onder #DEVICE de derde regel van 1 naar 0 veranderd.
 5. De huidige Lint 41 van Abellio toegevoegd als mogelijke trein. Deze trein was ooit gemaakt voor Syntus.
Het origineel is destijds gemaakt met het programma routebuilder (link). De treinen en de route zijn nu getest met openbve versie 1.4.0.9 onder Lubuntu.

Installeren

 1. Maak een directoire aan om de nokiabahn in op te slaan.
 2. Ontzip de vier zip-bestanden naar deze directoire. Alle bestanden zouden nu ten opzichte van elkaar op de juiste plaats moeten staan.
 3. Start openbve.
 4. Navigeer in de middelste tab van 'route kiezen' naar de directoire met de ontzipte bestanden.
 5. Railway -> Route -> nokiabahn en klik dan op een van de twee .csv-bestanden.
 6. Kies desgewenst een andere trein in de directoire Train.
 7. Startknop van openbve.

Rijden

 1. Bij het starten resteren enkele tientallen seconden tot vertrek.
 2. Een paar hokjes onderaan het scherm geven de toestand van de trein aan:
  1. Linksonderaan: N. Mogelijkheden: F (vooruit), N (neutraal), B (achteruit). Met de toets f zet je deze instelling op vooruit. Mocht je ooit achteruit willen, gebruik dan de toets v.
  2. Het vakje rechts van het vooruit/achteruit-vakje geeft de toestand van de motor aan. N is motor uit, P1, P2 enzovoorts geven een steeds hogere stand aan.
  3. Nog een vakje naar rechts: de toestand van de rem. EMG (noodrem) maximaal aangetrokken, N helemaal los, B1 enzovoorts steeds sterker aangetrokken.
  4. Voor vertrek kan de rem reeds worden losgegooid. Druk daartoe een aantal malen of de toets komma. Het lijkt erop dat de toetsen pas effect hebben, als ze langer worden ingedrukt, dan bij vreedzaam computergebruik normaal is. De rem aantrekken gaat met de toets punt.
  5. Zet met de toets f de trein op vooruit.
  6. Inmiddels zal de vertrektijd wel zo ongeveer bereikt zijn. Midden onderaan staan vakjes L en R, die aangeven of de deuren openstaan. Enkele seconden voor vertrek sluit de conducteur de deuren en verdwijnen de vakjes.
  7. Zet nu de motor aan door een aantal malen op de toets z te drukken. Motorvermogen terugnemen gaat met de toets a.
  8. De trein gaat rijden. Voor het grootste deel van het traject gelden maximumsnelheden van 70 of 80 kilometer per uur. Alleen in de scherpe bocht tussen Bochum Hoofdbaanhof en Bochum West is de maximumsnelheid slechts 30 kilometer per uur. Ernstige overschrijding van de maximumsnelheid kan leiden tot ontsporing. Ontsporing treedt ook op, als je voorbij het einde van de lijn rijdt.

In het echt

 1. De volgende video toont de nokiabahn in het echt vanuit de bestuurderscabine van een lint41 van Abellio. De rit begint met Gelsenkirchen - Wanne-Eickel, daarna komt onze nokiabahn in engere zin.

 2. Deze link leidt naar een video over de accutrein 515. Daarin komen ook nog een TEE en een V200 voorbij. Opvallend is een seinhuis daar waar de nokiabahn station Wanne-Eickel verlaat. Dit ontbreekt in de openbve-route.